نوشیدن آبمیوه سالم می تواند بدن ما را در مقابل بسیاری از بیماری ها مصون کند،دستگاه های آبمیوه گیری می توانند در مدت زمان کوتاه انواع میوه همچون هویج ، کرفس ، سیب و… را برای ما آبگیری کنند.

نکات مهم در مورد آبمیوه گیری ها :

  • سهولت در استفاده و نگهداری

  • عملکرد چند ساعته

  • دهانه بزرگ ورود میوه

  • مخزن تفاله و مخزن جمع آوری میوه

آبمیوه گیری