آب مرکبات گیری ها ، امکان آب گیری انواع مرکبات کوچک و بزرگ را به سادگی فراهم میکنند،مخروطی این دستگاه ها طوری طراحی شده اند که برای تمامی مرکبات کوچک و بزرگ مناسب بوده و تا آخرین قطره راآب گیری می کنند.همچنین اغلب آب مرکبات گیری ها دارای صافی یا فیلتر پلاستیکی می باشند که مانع ورودپرز و هسته به درون آب میوه می شوند.آب مرکبات گرفته شده پس ازعبور از فیلتر دستگاه وارد مخزن پایین می شود و بعدازاتمام کار می توان آب میوه گرفته شده را در لیوان ریخت و میل کرد.عملکرد این دستگاه ها بسیارساده است و به محض گذاشتن نیم میوه بر روی مخروطی دستگاه وفشاردادن، دستگاه شروع به کارمیکندو تمامی قطعات این دستگاه قابل جداشدن و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشد.