پد بهداشتی روزانه ناولتی سایز بزرگ

۲۱.۵۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • مناسب برای استفاده روزانه
 • تعداد 20 عدد در بسته
 • بسیار نازک
 • سایز بزرگ (175 میلی متر)
 • رایحه طبیعی عصاره گل بابونه
 • جنس کتانی با احساس پنبه‌ای

پد بهداشتی روزانه ناولتی سایز متوسط

۲۱.۰۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • مناسب برای استفاده روزانه
 • تعداد 20 عدد در بسته
 • بسیار نازک
 • سایز متوسط (150 میلی متر)
 • رایحه طبیعی عصاره گل بابونه
 • جنس کتانی با احساس پنبه‌ای

نوار بهداشتی مشبک ناولتی سایز بزرگ

۱۵.۰۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • نوع مصرف در روز
 • سایز بزرگ
 • بسیار ضخیم
 • قدرت جذب بالا
 • تعداد 8 عدد در بسته
 • دارای عصاره بنفشه مغربی
 • مشبک
 • ضد حساسیت

نوار بهداشتی پنبه‌ای ناولتی مدل MAXI سایز بزرگ

۱۴.۰۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • نوع مصرف در روز
 • سایز بزرگ
 • ضخیم
 • قدرت جذب بالا
 • تعداد 8 عدد در بسته
 • دارای عصاره بابونه
 • پنبه‌ای
 • ضد حساسیت

نوار بهداشتی پنبه‌ای ناولتی مدل ULTRA سایز بزرگ

۱۴.۰۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • نوع مصرف در روز
 • سایز بزرگ
 • بسیار نازک
 • قدرت جذب بالا
 • تعداد 8 عدد در بسته
 • دارای عصاره بابونه
 • پنبه‌ای
 • ضد حساسیت

نوار بهداشتی مشبک ناولتی مدل CLASSIC سایز بزرگ

۱۳.۰۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • نوع مصرف در روز
 • سایز بزرگ
 • بسیار ضخیم
 • قدرت جذب بالا
 • تعداد 10 عدد در بسته
 • دارای عصاره بنفشه مغربی
 • مشبک
 • ضد حساسیت

نوار بهداشتی مشبک ناولتی مدل ULTRA سایز بزرگ

۱۴.۹۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • نوع مصرف در روز
 • سایز بزرگ
 • بسیار نازک
 • قدرت جذب بالا
 • تعداد 8 عدد در بسته
 • دارای عصاره بنفشه مغربی
 • مشبک
 • ضد حساسیت

نوار بهداشتی مشبک ناولتی مدل ULTRA سایز خیلی بزرگ

۱۵.۰۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • نوع مصرف در شب
 • سایز خیلی بزرگ
 • بسیار نازک
 • قدرت جذب بالا
 • تعداد 8 عدد در بسته
 • دارای عصاره بنفشه مغربی
 • مشبک
 • ضد حساسیت

نوار بهداشتی پنبه‌ای ناولتی مدل ULTRA سایز خیلی بزرگ

۱۵.۰۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • نوع مصرف در شب
 • سایز خیلی بزرگ
 • بسیار نازک
 • قدرت جذب بالا
 • تعداد 8 عدد در بسته
 • دارای عصاره بابونه
 • پنبه‌ای
 • ضد حساسیت

نوار بهداشتی پنبه‌ای ناولتی مدل CLASSIC سایز بزرگ

۱۵.۰۰۰ تومان
ویژگی‌های محصول:
 • نوع مصرف در روز
 • سایز بزرگ
 • ضخیم
 • قدرت جذب بالا
 • تعداد 10 عدد در بسته
 • دارای عصاره بابونه
 • پنبه‌ای