نمایش 1–12 از 15 نتیجه

کاندوم چرچیلز خاردار تاخیری مضاعف با روان کننده 3 عددی

۱۲.۰۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا و افزایش دهنده مدت زمان نزدیکی
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • خاردار و با حلقه‌های آناتومیک
 • دارای ژل روان کننده
 • شیاردار  حاوی ماده تاخیری مضاعف
 • دارای اسانس وانیل و روان کننده

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز نازک با روان کننده مضاعف 3 عددی

۱۳.۰۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای ژل روان‌کننده
 • کاندوم فوق‌العاده نازک
 • حاوی اسانس وانیل و روان‌کننده مضاعف

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز تاخیری مضاعف با اسانس خنک کننده 3 عددی

۱۱.۰۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا
 • کاندوم با فرم بدنه ساده و حاوی ماده تاخیری مضاعف
 • اسانس خنک‌کننده به همراه ژل روان‌کننده
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز خاردار تاخیری مضاعف با ژل روان کننده 3 عددی

۱۱.۰۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا و افزایش‌دهنده مدت زمان نزدیکی
 • خاردار و با حلقه‌های آناتومیک
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • حاوی ژل روان‌کننده و اسانس گرم‌کننده
 • کاندم با فرم بدنه خاردار و شیاردار و حاوی ماده تاخیری مضاعف

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز خاردار با روان کننده تاخیری مضاعف گرم 12 عددی

۲۴.۰۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا و افزایش دهنده مدت زمان نزدیکی
 • خاردار و با حلقه‌های آناتومیک
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • حاوی ژل روان‌کننده و اسانس گرم‌کننده
 • کاندوم با فرم بدنه خاردار و شیاردار و حاوی ماده تاخیری مضاعف

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز با روان کننده 12 عددی

۲۴.۵۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • کاندوم با فرم بدنه ساده
 • به همراه ژل روان‌کننده
 • حاوی 4 عدد با اسانس نارگیل، 4 عدد با اسانس موز، 4 عدد با اسانس توت فرنگی
 • کاندوم با فرم بدنه ساده

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز نازک اسپرم کش با روان کننده 12 عددی

۲۴.۵۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا و افزایش دهنده مدت نزدیکی
 • حاوی ماده اسپرم‌کش و اسانس وانیل و روان‌کننده
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای ژل روان‌کننده
 • فوق‌العاده نازک

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز خاردار تاخیری با روان کننده مضاعف 12 عددی

۳۰.۰۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا و افزایش دهنده مدت زمان نزدیکی
 • خاردار و با حلقه‌های آناتومیک
 • دارای ژل روان‌کننده
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • کاندوم خاردار و شیاردار حاوی ماده تاخیری مضاعف
 • حاوی اسانس وانیل و روان‌کننده

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز خاردار با روان کننده 12 عددی

۲۴.۰۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • خاردار و با حلقه‌های آناتومیک
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا و افزایش دهنده مدت زمان نزدیکی
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای ژل روان‌کننده
 • کاندوم خاردار و شیاردار
 • حاوی اسانس وانیل و روان‌کننده

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز خاردار با روان کننده مضاعف 12 عددی

۲۳.۵۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • خاردار و با حلقه‌های آناتومیک
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا و افزایش دهنده مدت زمان نزدیکی
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای ژل روان‌کننده
 • کاندوم خاردار و شیاردار
 • حاوی اسانس وانیل و روان‌کننده مضاعف

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز کلاسیک تاخیری با روان کننده مضاعف 12 عددی

۲۲.۰۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای ژل روان‌کننده
 • کاندم با فرم بدنه ساده
 • حاوی ماده تاخیری مضاعف
 • حاوی اسانس وانیل و روان‌کننده

ساخت ایران MADE IN IRAN

 

کاندوم چرچیلز نازک تاخیری با روان کننده مضاعف 12 عددی

۲۱.۵۰۰ تومان
ویژگی محصول:
 • تولید شده از لاتکس 100 درصد طبیعی ساخت مالزی
 • دارای ژل روان‌کننده
 • سازگار با پوست
 • خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده بالا
 • کاندوم فوق‌العاده نازک حاوی ماده تاخیری
 • حاوی اسانس وانیل و روان‌کننده

ساخت ایران MADE IN IRAN