ماست ساز

درست کردن ماست به شیوه سنتی کمی مشکل است ، ولی کار با دستگاه های پیشرفته ماست ساز ، کاررابرای شما آسان می نماید شما کافی است شیر گرم یا سرد را درداخل محفظه دستگاه بریزیدو دستگاه را روشن نمایید، اگردوست داریدماست میوه ای میل نمایید می توانیدمیوه موردنظررا هنگامی که می خواهید ظرف ماست را به یخچال منتقل کنید به آن اضافه نمایید.

نمایش یک نتیجه